Prvá ČeskoSlovenská armada nabera hráčov!

Možno práve takych ako si aj ty. Stači ak máš stroje IV tieru. 

www.youtube.com/watch?v=b5edz8CsEjE -> 1CSA !!

Podmienky pre vstup: 1. Stroje IV tieru
                                   2. Počas Wt mať zapnuty TeamSpeak3
                                   3. Pokiaľ sa dnu dostaneš tak musiš
                                       rešpektovať vyššiu hodnosť
                                   4. lvl 20+

                                   5. Pokiaľ to máš a splnas tieto podmienky
                                       tak kontaktuj hráča svazu najlepšie
                                       niekoho vo vedeni :)
 

POVINNE je mať TeamSpeak3 ! 
Tu je naša IP:  ts3.hicoria.com:12686

Povinnosti:

 1.  Mať zapnutý teamspeak stále počas hrania hry Warthunder
 2.  Hrať realistické bitvy a zlepšovať sa v nich , výnimka je v prípade ,že človek
  nemá peniaze a potrebuje si ich zarobiť.
 3.  Každý člen je povinný sa zúčastňovať klanových vojen,každý dôstojník(od poručíka)
   je povinný vytvárať skupiny na klanové bitvy od 17-23 00.Výnimka je v prípade ,
   že počet je pod 8 hráčov alebo v prípade výpadku serveru.
 4. Každý člen je povinný rešpektovať hodnosť ktorá je vyššia ako on sám. Rovnako
   aj neurážať a nenadávať členom vyššej alebo nižšej hodnosti, ani trollovi
 5. Nosiť emblém Slovenskej povstaleckej armády alebo Československej armády
   na tankoch a lietadlách.
 6. Prihlásiť sa na Warthunder aspoň 2 do týždňa , výnimku môže udeliť dôstojník
   v prípade ,že hráč vopred ohlási dlhšiu neprítomnosť zo súkromných dôvodov.
 7.  Prihlásiť sa do klanovej bitvy minimálne 1 za 7 dní. V prípade ,že sa nezúčastni
   ani raz dôjde ku zníženiu bodového hodnotenia hráča v tabuľke bodov
    klanových bitiev v klane , čím uškodí aj klanu. (To je pravidlo Warthunderu)
    Pozor na to !!!

Pravidlá:

 1.  Každý člen ma právo povedať svoj názor.
 2. Dôstojník môže byť degradovaný iba vyššou hodnosťou.
 3. Člen môže byť vyhodený nadriadenou hodnosťou ak to uzná minimálne 50 %
   dôstojníkov. Výnimku na vyhadzovanie bez hlasovania má len Generál, Plukovník
   a Major.
 4. Členovia môžu navrhnúť zlepšenia pre klan aj klanové stretnutia.
 5. Vyššia hodnosť velí v bitve.
 6. Člen môže požiadať Generála, Plukovníka alebo Majora o pridelenie hodnosti
   dôstojníka len v prípade ,že niečo prospešne pre klan urobil.
 7.  Na každého 10 tého hráča pripadá 1 dôstojník v prípade ,že nieje Generál
   alebo Plukovník určí komu bude povýšenie pridelene.

Novinky

Video o 1CSA!

27.02.2016 18:48
www.youtube.com/watch?v=b5edz8CsEjE  

Oficialne Česko-Slovenske fórum pre War Thunder

08.01.2016 23:14
https://forum.warthunder.com/index.php?showforum=174

1 ČeskoSlovenska armada

08.01.2016 16:39
Nábor je aktualne otvoreny! :)